Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Akademia Inwestycji Szerokopasmowych - Etap II

Szkolenia rozpoczęły się 19 listopada 2018 r. od szkolenia w Warszawie i zakończyły 23 października 2019 r. w Warszawie. Łącznie zrealizowano 135 dni szkoleniowych, na których przeszkolono łącznie 3 082 osoby we wszystkich województwach w Polsce.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące II edycji projektu Akademia Inwestycji Szerokopasmowych:

  • Szkolenia rozpoczęły się 19 listopada 2018 r. w Warszawie i zakończyły 23 października 2019 r. także w Warszawie.
  • Łącznie przeprowadzono 135 dni szkoleniowych, na których przeszkolono 3 087 osób.
  • Średnio w szkoleniu tematycznym brało udział po 23 osoby.
  • Większą frekwencją charakteryzowały się z zakresu zajęcia pasa drogowego oraz nowelizacji megaustawy (średnio odpowiednio 25,1 i 27,6 uczestników), niż te dotyczące koordynacji robót budowlanych oraz kwestii środowiskowych (średnio odpowiednio 20,0 i 20,3 uczestników).
  • 43,7% z liczby wszystkich szkoleń tematycznych odbyło się w miastach od 50 do 200 tyś. mieszkańców, a co czwarte w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców. W dużych miastach (powyżej 200 tys.) odbyło się około 32% szkoleń.
  • Największą grupą uczestników szkoleń tematycznych byli pracownicy JST – 64,9% wszystkich przeszkolonych osób.  Pracownicy przedsiębiorców telekomunikacyjnych stanowili 35,1% uczestników.
  • Średnia ocena ogólna ze wszystkich szkoleń była stosunkowo wysoka i wyniosła 4,80 (w skali od 1 do 5). Aż 30 szkoleń uzyskało ocenę ogólną co najmniej 4,9.


Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych — Etap II oraz z budżetu państwa.

« powrót