Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Ankieta - analiza potrzeb szkoleniowych JST

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu  procesu  inwestycyjnego  w sieci  szerokopasmowe, a także oceny obowiązujących regulacji prawnych i potrzebnych zmian w tym zakresie. 

Badanie skierowane jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), tj. do gmin oraz powiatów, które zajmują się obsługą oraz prowadzą samodzielnie procesy inwestycyjne w sieci szerokopasmowe. Przykładowymi osobami zainteresowanymi wypełnieniem ankiety mogą być pracownicy: Zarządów Dróg Powiatowych, PODGiK, wydziałów inwestycji, Gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, wydziałów informatyki, wydziałów zamówień publicznych, wydziałów administracyjnych, a także spółek komunalnych i jednostek pomocniczych. Ankieta dostępna jest do 30 września 2017 r. 

Ankietę można wypełnić tutaj.

« powrót