Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Program konferencji

08:00-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:20 Blok otwarcia i wystąpienie Minister Anny Streżyńskiej, prowadzenie: Tomasz Kulisiewicz
09:20-09:35 Wystąpienie Krzysztofa DylaZastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
09:35-09:50 „Bądźmy SMART – przyszłość oparta na (wy)budowanych sieciach szerokopasmowych” – Grzegorz Czwordon, Ministerstwo Cyfryzacji
09:50-10:30

„PO PC – budowa sieci szerokopasmowych oraz podłączanie szkół do internetu” – Dominik Kopera, Ministerstwo Cyfryzacji

Panel dyskusyjnymoderator: Tomasz Kulisiewicz

 • Wojciech Racięcki, Dyrektor Pionu Sieci Edukacyjnych i e-Administracji w NASK
 • Wanda Buk, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Andrzej Owczarek, współtwórca Grupy Multiplay
 • Jarosław Okoczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Trzebinia
 • Sławomir Palczewski, Nokia
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-11:15 „Megaustawa po nowelizacji” Arleta Adamus i Agnieszka Ludwikowska z Akademii Inwestycji Szerokopasmowych
11:15-12:10

„Koordynacja robót budowlanych” – Piotr Zychowicz z Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Panel dyskusyjny – moderator: Piotr Zychowicz

 • Katarzyna Mikołajec, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Liniowych, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
 • Rafał Rodziewicz, Wiceprezes Zarządu Technitel Polska S.A., członek Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji
 • Eugeniusz Gaca, Przewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska S.A.
12:10-13:10 Przerwa obiadowa
13:10-13:30 „Punkt informacyjny ds. telekomunikacji”  Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych. Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej
13:30-14:30

„Drogi publiczne, jako korytarz inwestycyjny dla sieci szerokopasmowych”Bartłomiej Naróg z Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Panel dyskusyjny – moderator: Bartłomiej Naróg

 • Tomasz Sobieraj, Sekretarz Gminy Ożarów
 • Andrzej Sztokfisz, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 
 • Maciej Bułkowski, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Krzysztof Kacprowicz, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM
 • Robert Kubica, Przewodniczący Rady Nadzorczej, iNET Group
14:30-14:45 Przerwa kawowa
14:45-15:50

„Dobre praktyki wsparcia budowy sieci szerokopasmowych” Bożena Sienkiewicz z Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Panel dyskusyjny – moderator: Emil Konarzewski

 • Bogdan Dombrowski, Związek Gmin Pomorskich, Dyrektor Biura
 • Leszek Drozd, Naczelnik Wydziału Projektów Szerokopasmowych, Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego UKE
 • Janusz Kosiński, Prezes Zarządu INEA S.A. 
 • Krzysztof Kowalczyk, Kierownik Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" 
 • Konrad Baranowski, Wiceprezes Zarządu Biura Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej
15:50-16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
« powrót