Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Informacje ogólne

 • Konferencja "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych" oraz szkolenia są przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap I oraz z budżetu państwa.
 • Za organizację konferencji i szkoleń odpowiada Audytel S.A.
 • Projekt obejmuje łącznie 1 ogólnopolską konferencję, 50 szkoleń tematycznych oraz 16 szkoleń regionalnych.
 • Konferencja odbędzie się 14 września 2017 r., w godz. 9:00-16:00 w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, Warszawa.
 • Szkolenia tematyczne oraz regionalne prowadzone są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Liczba godzin w ramach jednego dnia każdego szkolenia  wynosi 7 godzin zegarowych i 15 minut, w tym:
  • 4 x 1,5 godziny zegarowej zajęć szkoleniowych (łącznie 6 godzin zegarowych);
  • 2 przerwy po 15 minut;
  • 1 przerwa 45-minutowa.
 • Szkolenia tematyczne prowadzone są przez dwóch ekspertów:
  • eksperta ds. aspektów prawnych - posiadającego pięcioletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie aspektów prawnych realizacji inwestycji telekomunikacyjnych i wyższe wykształcenie prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub tytuł równoważny dla zagranicznego prawnika zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • eksperta ds. aspektów technicznych - posiadającego pięcioletnie doświadczenie w realizacji inwestycji telekomunikacyjnych oraz biorącego udział w co najmniej 5 inwestycjach telekomunikacyjnych, gdzie wykonywał samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. funkcje polegające na projektowaniu obiektu budowlanego lub kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
 • Szkolenia regionalne prowadzone są przez dwóch ekspertów, specjalistów od wycen przedsiębiorstw i inwestycji telekomunikacyjnych.
 • Liczba uczestników jednego dnia szkolenia tematycznego wynosi maksymalnie 30 osób, minimalnie 25 osób
 • Liczba uczestników jednego dnia szkolenia regionalnego wynosi maksymalnie 30 osób, minimalnie 15 osób
 • Szkolenia tematyczne skierowane są do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i  są realizowana na terenie całego kraju od  od  18 września 2017 do 30 listopada 2017
 • Szkolenia regionalne skierowane są do przedstawicieli instytucji sektora finansowego i są realizowane w każdym z województw od 4 września 2017 do 30 listopada 2017
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników.
 • Szkolenia tematyczne  prowadzone są w  dwóch blokach tematycznych (każdy blok to jeden dzień szkoleniowy):
  • Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.
  • Koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji Megaustawy
 • Dojazd na szkolenia/ konferencję oraz organizacja ewentualnego noclegu należy do uczestników i nie jest przedmiotem dofinansowania.
 • Miejsce, w którym odbędzie się konferencja, będzie przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
« powrót