Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Zakończenie pierwszego etapu szkoleń w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych

Podczas pierwszego etapu Akademii Inwestycji Szerokopasmowych w okresie listopad 2018 - czerwiec 2019, przeprowadzonych zostało 107 szkoleń, które odbyły się w następujących modułach:

  • 35 szkoleń z tematyki zajęcia pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych;
  • 33 szkoleń z tematyki koordynacji robót budowlanych, dostępu do infrastruktury technicznej oraz Punktu Informacyjnego  ds. Telekomunikacyjnych (PIT);
  • 39 szkoleń z tematyki budowy sieci szerokopasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych.

Szkolenia odbyły się na terenie całej Polski. Odwiedziliśmy łącznie 39 miast - zarówno tych dużych powyżej 200 tyś mieszkańców, jak i mniejszych (do 10 tyś mieszkańców), np. Białobrzegi, Karlino i Wieruszów. Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania zorganizowane w województwach: mazowieckim i śląskim.

Mapa szkoleń

W warsztatach wzięło udział łącznie 2340 osób, w tym co trzeci uczestnik był pracownikiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub firmy zajmującej się inwestycjami w sieci szerokopasmowe. Pozostali uczestnicy – ponad 1700 osób – to głównie zarządcy dróg gminnych i powiatowych, przedstawiciele organów odpowiedzialnych za wydawanie decyzji administracyjnych (z zakresu architektoniczno-budowlanego), lokalizacyjnych i środowiskowych ocen oddziaływania na środowisko a także przedstawiciele organów ochrony środowiska.

Program warsztatów miał na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z realizacją inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Ogólna ocena szkoleń była bardzo wysoka i znajdowała się w przedziale między 4,8 a 4,9 (skala ocen do 1-5 gdzie 5, to najwyższa ocena).

W ramach drugiego etapu Akademii planowane jest przeprowadzenie we wrześniu i październiku b.r. 25 szkoleń z zagadnień związanych z nowelizacją Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawy).

Więcej informacji dotyczących szkoleń można znaleźć na stronie projektu: https://akademiaszerokopasmowa.pl/

« powrót