Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Konferencja "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych"

Ogólnopolska konferencja przeznaczona była dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Odbyła się w Warszawie w dniu  14 września 2017 r. replica watches

Konferencję otworzyła Minister Cyfryzacji - Anna Streżyńska. Poprowadził ją Tomasz Kulisiewicz. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Projektów Cyfrowa Polska oraz Akademii Sieci Szerokopasmowych.

Program konferencji objął wykłady merytoryczne oraz dyskusje z przedstawicielami administracji publicznej, jednostek administracji samorządowej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ich celem jest podsumowanie i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe, także w kontekście zmian regulacji prawnych, które miały miejsce w ostatnich latach.

Zamieszczamy linki do materiałów konferencyjnych:

 

Konferencja oraz pierwszy etap szkoleń finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap I oraz z budżetu państwa.

« powrót