Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Konferencja "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych"

Ogólnopolska konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Odbędzie się w Warszawie 14 września 2017, w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre w Warszawie, ul. Towarowa 2, w godz. 9:00-16:00.

Konferencję otworzy Minister Cyfryzacji - Anna Streżyńska. Poprowadzi ją Tomasz Kulisiewicz. Wśród prelegentów będą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Projektów Cyfrowa Polska oraz Akademii Sieci Szerokopasmowych.

Program konferencji obejmuje wykłady merytoryczne oraz dyskusje z przedstawicielami administracji publicznej, jednostek administracji samorządowej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ich celem jest podsumowanie i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe, także w kontekście zmian regulacji prawnych, które miały miejsce w ostatnich latach.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne dla uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja zgłoszenia przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

Zapraszamy do zapisów!


« powrót