Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Informacje o projekcie

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w bezpłatnych wydarzeniach, które odbędą się w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych:

- szkoleniach tematycznych z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych dla przedstawicieli JST 
  i przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap I oraz z budżetu państwa.

 

Zdjęcie ministraInwestycje w sieci szerokopasmowe to przedsięwzięcia złożone, angażujące różne podmioty zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Sprawna realizacja tych procesów wymaga gruntownej wiedzy o zmieniającym się otoczeniu prawnym. Rozwiązania wprowadzone nowelizacją Megaustawy1, które implementowały do polskiego porządku prawnego najnowsze regulacje UE w tym zakresie2 wymagają stosownych działań edukacyjnych. Wychodząc więc naprzeciw tym potrzebom podjęłam decyzję o rozpoczęciu cyklu szkoleń skierowanych do przedstawicieli JST, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i instytucji sektora finansowego. Jestem przekonana, że inicjatywa ta będzie okazją do wymiany doświadczeń i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tych szkoleniach.

Anna Streżyńska

Minister Cyfryzacji


  1. ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r.  o zmianie  ustawy o wspieraniu  rozwoju  usług  i sieci  telekomunikacyjnych  oraz  niektórych  innych ustaw,
  2. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.


Konferencja Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych Ankieta - analiza potrzeb szkoleniowych JST