Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Nasi eksperci

 

   Arkadiusz Kosyl

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Technik elektronik, ukończył technikum Opto-Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej związany z administracją państwową. Ponad 3 lata pracował w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Następnie zatrudniony był w Departamencie Prawnym Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, gdzie przeszło 9 lat zajmował się tematyką dotyczącą stosowania przepisów prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Obecnie pracuje w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor publikacji związanych z procedurą administracyjną, prawem telekomunikacyjnym i ustawą prawo ochrony środowiska. Ekspert z zakresu prawnych aspektów budowy i eksploatacji sieci szerokopasmowych podczas warsztatów szkoleniowych prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

   Agnieszka Ludwikowska

Jest radcą prawnym, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach prowadzonej działalności zawodowej zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności z sektora telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzając przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej. Uczestniczyła w charakterze eksperta w organizowanym przez firmę Audytel SA na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji cyklu szkoleń dotyczących obowiązujących wymagań prawnych dla prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

   Bartłomiej Naróg

Jest radcą prawnym. Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców telekomunikacyjnych w szczególności sprawami z zakresu prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza zagadnieniami związanymi z problematyką prawną nieruchomości i procesem inwestycyjno-budowlanym (gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, ochrony środowiska oraz obszary naturowe). Jako wykładowca prowadził liczne szkolenia, dotyczące obsługi procesu inwestycyjnego zarówno dla pracowników telekomów jak i administracji samorządowej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju nowoczesnych technologii medialnych oraz za działalność na rzecz polskiej telekomunikacji.

   Bożena Sienkiewicz

Ukończyła Politechnikę Białostocką i studia podyplomowe w Instytucie Łączności. Od 2003 posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Jest członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie specjalistyczne z zakresu projektowania, realizacji i nadzoru inwestycji dla jednostek naukowych, kolei, operatorów telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządowych. Kierowała projektami związanymi z budową sieci światłowodowych. W latach 2004 – 2014 związana z Działem Projektowania i Rozwoju Sieci Telekomunikacyjnej w NASK gdzie odpowiadała za realizację inwestycji budowy sieci światłowodowej. Od roku 2014 – do chwili obecnej realizuje projekty związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej w tym projekty budowy sieci w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Od 2015 roku prowadzi szkolenia tematyczne z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego w telekomunikacji.

   Piotr Zychowicz
Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji.
Jest absolwentem kierunku elektronika na Politechnice Łódzkiej i marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 1982 roku. W latach 1982 – 1999 w Telekomunikacji Polskiej S.A., m.in. przez okres 12 lat pełnił funkcję Dyrektora Regionu. W latach 1999 – 2009 w Telefonii Dialog S.A. zajmował stanowiska: Kierownika Działu Techniki oraz Dyrektora Sprzedaży Regionu. W latach 2010 - 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 Dyrektora Biura Projektowego Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. Łódź. Od 1998 roku posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji. W ostatnich latach ekspert MAC, CPPC i Ministerstwa Rozwoju przy ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach POPC. Obecnie jako właściciel firmy doradczej DOR-TEL Doradztwo i Usługi, aktywnie wspiera procesy doradcze i edukacyjne w obszarze rynku telekomunikacyjnego. Posiada doświadczenie trenerskie, uzyskane podczas prowadzenia prelekcji i szkoleń, poparte praktyczną wiedzą, nabytą poprzez kierowanie i nadzorowanie inwestycji budowy infrastruktury szerokopasmowej, w tym z udziałem środków UE.

   Tomasz Kluska

Jest absolwentem kierunków: telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej oraz elektrotechnika na Politechnice Łódzkiej. Z telekomunikacją związany od 1993r. najpierw jako pracownik firm wykonujących sieci telekomunikacyjne. Później w latach 1995-2011 pracownik Telekomunikacji Polskiej Obszar w Łodzi, od stanowiska projektanta, aż do Kierownika Wydziału Zarządzania Zasobami Sieci. Posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Od 2011 współwłaściciel firmy zajmującej się projektowaniem sieci telekomunikacyjnych dla różnych Operatorów. Wykonywaniem nadzorów nad budowami. Z większych zadań, brał udział w: budowie dworca Łódź Fabryczna, łódzkiej trasy W‑Z. Jest także przedstawicielem firmy Netia-Dialog na Naradach Koordynacyjnych m.in. w powiecie łódzkim. Jest także członkiem Komisji Kwalifikacyjnej w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, oraz członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji.

« powrót