Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Nasi eksperci

Zdjęcie prelegenta Arleta Adamus

Jest radcą prawnym specjalizującym się w obsłudze podmiotów z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego oraz budowalnego. W zakresie jej zainteresowań zawodowych leży w szczególności problematyka nowych technologii, zagadnienia procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz kwestie regulacyjne, tak na rynku telekomunikacyjnym, jak i energetycznym. Arleta Adamus doradzała w szeregu inwestycji budowlano - telekomunikacyjnych, prowadzonych na potrzeby wiodących operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
Prowadziła także szereg szkoleń, w tym jako ekspert Ministerstwa Cyfryzacji (ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, związanych z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym,  w tym szkoleń dotyczących zasad i warunków budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych.