Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Dla kogo?

Inicjatywa trzeciego cyklu szkoleń tematycznych skierowana jest do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla pracowników przedsiębiorców komunikacji elektronicznej i firm realizujących inwestycje telekomunikacyjne. Pierwszą grupą docelową szkoleń tematycznych są:

 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego biorący udział w procesie inwestycyjno-budowlanym, w szczególności odpowiedzialni za prowadzanie postępowań administracyjnych i przygotowania projektów rozstrzygnięć,
 • pracownicy powiatowych i wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odpowiedzialni za kontrolę rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej w trybie instancyjnym oraz w trybie przewidzianym przez ustawę prawo budowlane,
 • pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, odpowiedzialni za kontrolę rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego w trybie ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego z komórek inspekcyjno kontrolnych – odpowiedzialni za kontrole i wydawanie decyzji administracyjnych (z zakresu architektoniczno-budowlanego, w tym pozwoleń na użytkowanie),
 • pracownicy samorządowych komórek organizacyjnych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialni za zarządzanie drogami publicznymi,
 • pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej odpowiedzialni za postępowania związane z wydawaniem decyzji dostępowych.                                                                                                                                                                  

Drugą grupą docelową szkoleń tematycznych są:

 • pracownicy przedsiębiorców telekomunikacyjnych odpowiedzialni za realizację inwestycji telekomunikacyjnej na etapie opracowywania dokumentacji technicznej i prawnej, zajmujący się obsługą realizowanych inwestycji w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego, biorący udział w postepowaniach administracyjnych po stronie wykonawcy,
 • pracownicy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych biorący udział w realizacji zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi z zakresu ochrony środowiska, uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych, uzyskiwania dostępu telekomunikacyjnego i dostępu do nieruchomości, odpowiedzialni za lokalizowanie inwestycji w pasie drogowym dróg publicznych.

Program szkoleń obejmuje następujący zakres:

 • Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa.
 • Źródła informacji o infrastrukturze szerokopasmowej.
 • Zasady lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych.
 • Kanały technologiczne.
 • Zasady dostępu do infrastruktury technicznej i nieruchomości w celu lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Proces inwestycyjny w telekomunikacji — najważniejsze zmiany.
 • Europejski kodeks łączności elektronicznej, Prawo komunikacji elektronicznej, Gigabit Infrastructure Act (GIA). 

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja zgłoszenia przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zapraszamy do zapisów na dostępne terminy szkoleń.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl).

« powrót