Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Dla kogo?

Inicjatywa drugiego cyklu szkoleń tematycznych skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i jest realizowana na terenie całego kraju od  listopada 2018 do 31 października 2019 r.

Grupa docelową  szkoleń tematycznych są:

  • zarządcy dróg gminnych, powiatowych,
  • przedstawiciele organów odpowiedzialnych za wydawanie decyzji administracyjnych (z zakresu architektoniczno-budowlanego), lokalizacyjnych i środowiskowych ocen oddziaływania na środowisko,
  • przedstawiciele organów ochrony środowiska,
  • Wojewódzkich inspektoratów Ochrony środowiska,
  • Powiatowych inspektoratów Nadzoru Budowlanego,
  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
  • inni beneficjenci, związani z obsługą procesu inwestycyjnego oraz eksploatacją sieci szerokopasmowych.

Program szkoleń obejmuje następujące bloki tematyczne: 

  • Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.
  • Koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
  • Budowa sieci szeroko pasmowych mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja zgłoszenia przez Ministerstwo  Cyfryzacji.

Zapraszamy do zapisów na dostępne terminy szkoleń.

Jeśli nie znaleźli Państwo dogodnego miejsca lub terminu, prosimy o wysyłanie zgłoszeń w sprawie przeprowadzenia szkoleń w Państwa jednostce (przez formularz kontaktowy lub wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl).

« powrót