Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Indywidualne konsultacje

  • Wykonawca zapewni uczestnikom możliwość zadawania pytań związanych z tematyką szkoleń podczas szkolenia jak również za pośrednictwem strony internetowej po zakończeniu szkolenia (w terminie co najmniej 14 dni po jego zakończeniu). Odpowiedzi na pytania uczestników będzie udzielał prowadzący szkolenie.
  • Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności przez e-mail i telefon.
  • Odpowiedź na pytania eksperci będą udzielać nie później niż 3 dni robocze od dnia zadania pytania.
  • W miarę realizacji szkoleń zostaną zamieszczone w formie zanonimizowanej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące zarówno tematyki szkoleń jak i obsługi platformy szkoleniowej.
     

 

« powrót