Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Indywidualne konsultacje

  • Uczestnicy mogą w dniu szkolenia oraz w okresie 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego szkolenia zadawać zapytania do ekspertów z zakresu dotyczącego programu szkoleń.
  • Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności przez e-mail i telefon.
  • Odpowiedź na pytania eksperci będą udzielać nie później niż 3 dni robocze od dnia zadania pytania.
« powrót