Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Informacje ogólne

 • Za organizację szkoleń odpowiada Audytel S.A.
 • Projekt obejmuje 135 szkoleń tematycznych.
 • Szkolenia tematyczne oraz regionalne prowadzone są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Liczba godzin w ramach jednego dnia każdego szkolenia  wynosi 7 godzin zegarowych i 15 minut, w tym:
  • 4 x 1,5 godziny zegarowej zajęć szkoleniowych (łącznie 6 godzin zegarowych);
  • 2 przerwy po 15 minut;
  • 1 przerwa 45-minutowa.
 • Szkolenia tematyczne prowadzone są przez dwóch ekspertów:
  • eksperta ds. aspektów prawnych realizacji inwestycji telekomunikacyjnych - posiadającego pięcioletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie aspektów prawnych realizacji inwestycji telekomunikacyjnych i wyższe wykształcenie prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub tytuł równoważny dla zagranicznego prawnika zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • eksperta ds. aspektów technicznych - posiadającego pięcioletnie doświadczenie w realizacji inwestycji telekomunikacyjnych oraz biorącego udział w co najmniej 5 inwestycjach telekomunikacyjnych, gdzie wykonywał samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. funkcje polegające na projektowaniu obiektu budowlanego lub kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
  • eksperta ds. aspektów prawnych z zakresu ochrony środowiska w inwestycjach telekomunikacyjnych - posiadający pięcioletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie aspektów prawnych z zakresu ochrony środowiska w inwestycjach telekomunikacyjnych i wyższe wykształcenie prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub tytuł równoważny dla zagranicznego prawnika zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Liczba uczestników jednego dnia szkolenia tematycznego wynosi maksymalnie 30 osób, minimalnie 25 osób
 • Szkolenia tematyczne skierowane są do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i  są realizowana na terenie całego kraju od 05 Listopada 2018 do 31 października 2019
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników. 
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego udostępniają bezpłatnie infrastrukturę na potrzeby przeprowadzenia szkoleń. W związku z prowadzonymi szkoleniami nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.
 • Dojazd na szkolenia/ konferencję oraz organizacja ewentualnego noclegu należy do uczestników i nie jest przedmiotem dofinansowania.
 • Miejsce, w którym odbędzie się konferencja, będzie przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
« powrót