Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Sposób prowadzenia zapisów

  • Zapisy na szkolenia odbywają się przez stronę akademiaszerokopasmowa.pl/Zapisy.html
  • Zgodnie z art. 4 ust. 3 w związku z ust. 1 i 4 tego artykułu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) wykonawca zobowiązuje się do możliwości zgłoszenia szczególnych potrzeb przez Uczestników Szkoleń, zapewnienia komunikacji z Uczestnikami zgodnie z wymaganiami art. 6 pkt 3 ustawy, w tym zapewnienie komunikacji w formie zgodnej z wnioskiem osoby ze szczególnymi potrzebami (np. w formie sms), zapewnienia tłumacza języka migowego podczas szkolenia, jeśli nastąpi zgłoszenie zapewnienia takiej potrzeby Kontakt (akademiaszerokopasmowa.pl).
  • Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja zgłoszenia przez Ministerstwo Cyfryzacji.
  • Uczestnik uzyska informację o akceptacji zgłoszenia lub jego odrzuceniu drogą elektroniczną, na podany podczas rejestracji adres e-mail, w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  • Uczestnik ma możliwość zgłaszania rezygnacji z udziału, najpóźniej 3 dni roboczych przed terminem szkolenia.
  • Szkolenia odbywają się w trybie online w czasie rzeczywistym za pomocą elektronicznej platformy ClickMeeting (dalej „platforma”) pozwalającej na dwukierunkową transmisję za pomocą sieci internet dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie również w czasie rzeczywistym podglądu prezentacji multimedialnych.
  • Korzystanie przez uczestników szkoleń z platformy nie będzie się wiązać z koniecznością instalacji odpłatnego oprogramowania na urządzeniach uczestników. Uczestnicy korzystający z platformy nie będą obciążani dodatkowymi kosztami i nie będzie konieczna ich wcześniejsza rejestracja na platformie.
« powrót