Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Program szkoleń

 

Blok 1: Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa

 • Istotne zmiany wprowadzane projektowanym Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (projekt z dn. 27 stycznia 2023r.).
 • Istotne zmiany wprowadzane w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia.

Blok 2: Źródła informacji o infrastrukturze szerokopasmowej

 • Gdzie uzyskać informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej szerokopasmowej i dostępie do usług szerokopasmowych.
 • Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji (PIT).
 • System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne.
 • System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS).
 • Koordynator Szerokopasmowy.

Blok 3: Zasady lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych

 • Decyzja o zezwoleniu na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych.
 • Decycja o zezwoleniu na zajęcia pasa drogowego.
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 • Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Zasady uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
 • Projektowane zmiany.
 • Warunki techniczne umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym.                                                              

Blok 4: Kanały technologiczne

 • Zasady lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Zasady lokalizowania kanałów technologicznych.
 • Zasady udostępniania kanałów technologicznych.
 • Budowa kanału technologicznego– warunki techniczne.

Blok 5: Zasady dostępu do infrastruktury technicznej i nieruchomości w celu lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej

 • Zasady dostępu do infrastruktury technicznej.
 • Zasady dostępu do nieruchomości.
 • Warunki techniczne umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach elektromagnetycznych niskiego i średniego napięcia.
 • Warunki techniczne umieszczania infrastruktury telekomunnikacyjnej w budynku.

Blok 6: Proces inwestycyjny w telekomunikacji — najważniejsze zmiany

 • Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000.
 • Sposoby lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Przepisy dotyczące planu miejscowego i inwestycji telekomunikacyjnej.
 • Decyzja lokalizacyjna.
 • Procedura budowlana.

Blok 7: Europejski kodeks łączności elektronicznej, Prawo komunikacji elektronicznej, Gigabit Infrastructure Act (GIA)

 • Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.
 • Gigabit Infrastructure Act („GIA”).

Liczba godzin w ramach dnia szkoleniowego wynosi 7 godzin zegarowych, w tym:

 • 6 x 1 godziny zegarowej zajęć szkoleniowych (łącznie 6 godzin zegarowych);
 • 4 przerwy kawowe po 5 minut;
 • 1 przerwa kawowa 10 minut;
 • 1 przerwa obiadowa 30-minutowa.

 

« powrót