Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

ORGANIZATOR AKADEMII

Audytel S.A.
ul. ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa
(Stratos Office Center)

+48 22 537 5057

+48 22 537 5051

NIP 779-21-69-697
REGON 634288697

Kapitał zakładowy 500 112 zł (w całości opłacony) KRS 000030939, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Wysyłam formularz...
Wypełnij wymagane pola!

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji z siedzibą przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa.

Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@mc.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi jej udzielenie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.