Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Akademia Inwestycji Szerokopasmowych - Etap I

W okresie realizacji projektu przeprowadzono 50 szkoleń, w tym 26 z zakresu zajęcia pasa drogowe oraz 24 z koordynacji robót budowalnych.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące I edycji projektu „Akademia Inwestycji Szerokopasmowych”:

  • Szkolenia tematyczne rozpoczęły się 19 września 2017 r. w Łomży i zakończyły 28 listopada w Rzeszowie.
  • Łącznie przeszkolono 1 660 osób, średnio w szkoleniu brało udział po 27 osób.
  • Ponad 50% z liczby wszystkich szkoleń tematycznych odbyło się w miastach od 50 do 200 tyś. mieszkańców, a co czwarte w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców. W dużych miastach (powyżej 200 tyś.) odbyło się około 16% szkoleń.
  • Największą grupą uczestników byli pracownicy JST – 78,2% wszystkich przeszkolonych osób. Pracownicy przedsiębiorców telekomunikacyjnych stanowili nieco ponad 20% uczestników.
  • Średnia ocena ogólna ze wszystkich szkoleń była wysoka i wyniosła 4,78 w skali od 1 do 5.

Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych  — Etap I oraz z budżetu państwa.

« powrót