Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Program szkoleń

Szkolenia będą odbywały się według następującego schematu:

  • Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego
  • Inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową (ze środków własnych i UE)
  • Zidentyfikowane problemy w obszarze dostępu MŚP do finansowania
  • I oś PO PC- dotacje i instrumenty zwrotne
  • Wycena wartości przedsiębiorstw i inwestycji telekomunikacyjnych (wartość infrastruktury, wartość abonentów) – ćwiczenia praktyczne

 

Liczba godzin w ramach jednego dnia szkoleniowego wynosi 7 godzin zegarowych i 15 minut, w tym:

  • 4 x 1,5 godziny zegarowej zajęć szkoleniowych (łącznie 6 godzin zegarowych)
  • 2 przerwy kawowe po 15 minut
  • 1 przerwa obiadowa 45-minutowa
« powrót