Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych


Program szkoleń

Szkolenia obejmują  2 bloki tematyczne, z których każdy omawiany jest w trakcie jednego dnia. Wprowadzeniem do szkoleń jest analiza znaczenia społeczno-gospodarczego inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.    

Liczba godzin w ramach jednego dnia szkoleniowego wynosi 7 godzin zegarowych i 15 minut, w tym:

 • 4 x 1,5 godziny zegarowej zajęć szkoleniowych (łącznie 6 godzin zegarowych);
 • 2 przerwy kawowe po 15 minut;
 • 1 przerwa obiadowa 45-minutowa.

 Dzień 1: Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.

 • Znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich obliczania oraz dobre praktyki w tym zakresie.
 • Wpływ ustalanych przez jst, wysokości stawek na możliwości rozwoju sieci szerokopasmowych.
 • Obowiązek lokalizacji kanałów technologicznych.
 • Koszty budowy kanałów technologicznych względem całości wartości inwestycji drogowych.
 • Warunki udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym rekomendacje w tym zakresie dotyczące m.in. kwestii ustalania wysokości opłat, warunków technicznych udostępnienia, określania czasu trwania umów.

Dzień 2: Koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji Megaustawy.

 • Znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych
 • Procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji pod kątem koniecznych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • Obowiązki i procedury związane z zachowaniem wymogów przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska
 • Omówienie kwestii problematycznych dotyczących technologii bezprzewodowych
 • Przedstawienie modelowych rozwiązań i rekomendacji dotyczących koordynacji robót budowlanych
« powrót